fbpx

ALLMÄNNA VILLKOR

BOKNINGSVILLKOR

 1. VILLKOR
  2. BETALNING / AVBOKNING / ÄNDRING AV KALASBOKNINGAR
  3. ORDNINGSREGLER
  4. AVTALSBROTT OCH ANSVAR
  5. FORCE MAJEURE
  6. INTEGRITETSPOLICY
  7. Villkor för kurser / summer camp / lov camp

VILLKOR

 1. VILLKOR

JUMP I MALMÖ AB (Org nummer: 559257-6382) kan tillhandahålla sport- och fritidsaktiviteter i sport- och fritidsanläggningar på de platser som anges på deras webbplats www.jump.se (hädanefter kallad ”Webbplatsen”). Nedanstående villkor gäller därför. Villkoren gäller för områden som användandet av webbplatsen www.jump.se, bokningar och köp av biljetter och event till deras sport- och fritidsaktiviteter och -anläggningar (hädanefter kallade ”Tjänsterna”) samt för användningen av dessa tjänster.

För att använda Webbplatsen, boka och köpa biljetter till deras Tjänster samt använda dem måste kunden vara minst 18 år för att vara behörig att sluta avtal samt acceptera att vara är bunden av Villkoren som gäller. Om kunden är yngre än 18 år krävs kundens förmyndares samtycke.

Kunden kan boka och köpa de produkter och tjänster som erbjuds på Webbplatsen under den tidsperiod som produkterna är utsatta som tillgängliga. Priserna anges i svenska kronor och inklusive moms.

Betalning kan ske via de betalningsalternativ, under den tidsperiod som betalningsalternativen är utsatta som tillgängliga, som anges på Webbplatsen. Notera att betalningstjänsterna sker via fristående betalningstjänstleverantörer och förutsätter att kunden accepterar villkoren för betalningstjänsterna. Därför är det viktigt att kunden läser och säkerställer tredje partens villkor innan det genomförs en bokning eller ett köp.

Vid bokningar eller köp kan det förekomma att kunden måste uppge namn, kontaktuppgifter, betalkortsinformation och/eller de andra uppgifter som tydligen anges på Webbplatsen.

Därtill, vid vissa bokningar eller köp och viss användning av Webbplatsen, kan det hända att Tjänsterna kräver att kunden I vissa fall måste registrera ett användarkonto enligt de instruktioner som anges på Webbplatsen samt att kunden loggar in via användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar alltid själv för att hålla användarnamn, lösenord och andra privata inloggningsdetaljer hemliga samt ansvarar för all användning och aktivitet som sker via kundens användarkonto. Om kunden upptäcker eller misstänker obehörig användning av sitt användarkonto måste JUMP omgående kontaktas med denna information. Detta gäller likaså omvänt håll.

Kunden ansvarar för att vid varje tidpunkt tillhandahålla och vidmakthålla fullständig, korrekt och uppdaterad information. Kunden kan därför inte utge sig för att vara någon annan eller använda sig av någons annans namn eller uppgifter. Undantag gäller dock om man inhämtar dennes medgivande först.

Efter att kunden har genomfört en bokning eller ett köp skickas en bokningsbekräftelse till den e-postadress som kunden har uppgivit vid beställning eller som kopplats till dennes användarkonto. Kunden ska alltid kontrollera innehållet i bokningsbekräftelsen så att innehåller stämmer överens med köpet eller reserveringen. Om kunden noterar något fel eller brister samt om bokningsbekräftelse ej mottagits inom två dagar skall kunden snarast kontakta Extremezone.

Vänligen notera att ångerrätten i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller vid avtal rörande fritidsaktiviteter. Hör dock av dig så snabbt som möjligt om du upptäcker fel vid bokning eller köp av biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och -anläggningar.

 

 1. BETALNING / AVBOKNING / ÄNDRING AV KALASBOKNINGAR

Du kan välja att betala med kort, faktura eller på plats. Vi är en kontanfri verksamhet.
Du kan avboka ditt kalas upp till 24h innan ankomstdag utan debitering. Sker inte avbokning innan 24h blir kunden debiterad 500kr.
Vid sen avbokning sker detta via mejl till info@jump.se
Kalasändringar kan skickas till info@jump.se

 

 1. ORDNINGSREGLER

Säkerhet är något som JUMP prioriterar och arbetar aktivt för att upprätta, då besökarna ska vara så säkra som möjligt under- deras tid i JUMP´s anläggningar eller event. Därför har nedanstående ordningsregler upprättats:
Alla som är besökare till JUMP, vare sig om det deltas i aktiviteter eller besöker de anläggningar som JUMP äger, måste följa de instruktioner och riktlinjer som är tydligt utskrivna.
Besökare som är mellan 3-6 år måste alltid ha en medföljande ansvarsfull vuxen under hela vistelsen.
Besökare som är mellan 7-9 år måste alltid ha med en vuxen med i lokalen för att utnyttja utrustningen och aktiviteterna.
Besökare som är över 10 år får lov att besöka JUMP själv utan en medföljande vuxen.
Om du är gravid, skadad eller lider av någon sjukdom eller diagnos bör du alltid rådfråga läkare innan deltagning i JUMP´s sport- och fritidsaktiviteter eller besöker en av JUMP´s anläggningar.
Utövaren av JUMP´s utrustning måste använda speciella trampolin-strumpor i JUMP´s anläggningar och följa de övriga säkerhetskrav på klädsel som du hittar under säkerhet.
Om besökaren inte följer eller accepterar JUMP´s ordningsregler har denne inte rätt att använda Tjänsterna eller få tillgång till JUMP´s anläggningar. Besökaren har då heller inte rätt att få något belopp återbetalt för den tid som ej har utnyttjas.

 

 1. AVTALSBROTT OCH ANSVAR

Om kunden bryter mot Villkoren har JUMP rätt till att neka kundens tillgång till de anläggningar och aktiviteter JUMP tillhandahåller och hindra en fortsatt användning av Tjänsterna.
JUMP ansvarar endast för de direkta skador som orsakas av vår försumlighet och inte för indirekta skador, såsom förlorade intäkter, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas oss till last eller annars följer av tvingande lag.
För det fall Webbsidan innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av annan, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och JUMP har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

 

 1. FORCE MAJEURE

Vid händelser utanför vår skäliga kontroll som påverkar möjligheten att fullgöra bägge parternas förpliktelser eller som medför att fullgörelsen av förpliktelser inte är ekonomiskt försvarbar, t.ex. krig, naturkatastrofer, mobilisering, pandemi, eldsvåda, uppror eller upplopp, beslag, försening av leverans från underleverantörer, driftstörningar, strömavbrott eller avbrott i internettrafik, telekommunikationer och arbetsmarknadskonflikter (“Befrielsegrunder”) är varken JUMP eller kunden är ansvarig för.

Utan dröjsmål ska respektive part meddela den andra parten om förekomsten om Befrielsegrunder och fullgörelsen av förpliktelserna skall återupptas när Befrielsegrunder har upphört.

 

 1. INTEGRITETSPOLICY

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt till följande information från oss:

Vilka uppgifter sparas om dig som kund?
När du klickar på ”slutför bokning” i vårt bokningssystem godkänner du att dina angivna uppgifter sparas. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja din bokning/köp. Om fullständiga personuppgifter inte lämnas kan vi inte fullfölja vårt avtal med dig och en bokning kan inte genomföras.

Vid en bokning behöver vi:

Namn.
Adress.
Telefonnummer.
E-postadress.
Typ av aktivitet du bokat.
När du bokade den.
När aktiviteten utfördes.
De eventuella kommentarer du angav vid bokning. Exempelvis allergier, särskilda instruktioner.
Information till tredje part
Vi delger den information som krävs till våra samarbetspartners för att vi ska kunna fullfölja vårt köpeavtal med dig som kund när du lagt en order. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till Billmate som är vår betalningsleverantörer. Vid betalning görs även en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar via Billmate för att kunna analysera möjliga betallösningar till dig som kund.

Varför sparar vi detta?
För att vi är skyldiga enligt bokföringslagen att spara dina uppgifter i 5 år. För att vi själva ska kunna utvärdera och analysera vad våra kunder bokar, hur de gör det och när de gör det. Allt i syftet att kunna erbjuda en så välfungerande verksamhet som möjligt och erbjuda våra kunder rabatterade erbjudanden, nyheter och information om vår verksamhet.

Hur länge sparar ni mina uppgifter?
Vi sparar dina kunduppgifter och bokningar minst 5 år. Vill du få dina uppgifter raderade kan detta ske först efter 5 år pga bokföringslagen. Du kan närsomhelst begära ett utdrag på vilka uppgifter som finns sparade på dig.

Hur gör jag om jag vill bli raderad/bortglömd?
Du hör av dig till vår kundtjänst/reception så anonymiserar vi alla dina uppgifter (såvida det uppfyller lagkrav ovan). En anonymisering innebär att ingen längre kan koppla dina uppgifter till dig som person

 

 1. Villkor för kurser / summer camp / lov camps

ANMÄLAN
Anmälan är bindande och du blir genom denna anmälan betalningsskyldig för den/de kurser du anmäler dig till då du tar upp en plats som vi nekar andra. Om kursen du anmält dig till är fullsatt eller om du av någon anledning gjort ett fel i din anmälan, kontaktar vi dig inom kort. Ändringar och kursbyten görs via mail på info@jump.se

 

ÅTERANMÄLAN
Ny anmälan måste göras varje termin om du önskar att fortsätta. Ingen åter anmäls automatiskt till nästkommande start.

MINDERÅRIG
Anmälare under 18 år får ej godkänna dessa villkor utan föräldrars godkännande. Då du är minderårig är det nämligen dina föräldrar/målsmän som blir betalningsskyldiga.

 

BEKRÄFTELSE
Om du har anmält dig via hemsidan skickar vi alltid ut en automatisk bekräftelse till den angivna mailadressen som bekräftelse. Om du inte får ett sådant mail måste du kontakta oss, detta innebär inte att du inte fått en plats i kursen utan att du råkat fylla i fel mailadress eller att den har hamnat i din skräppost. Vi skickar alltid ett svar till dig, oavsett om du kommit med i kursen eller ej. Anta inte något i förskott utan kontakta oss om du ej fått en bekräftelse på din anmälan eller vid funderingar.

 

KALLELSE
Vi skickar ej ut kallelser till kursstart så håll noga reda på när din kurs startar.

 

BETALNING
Betalning måste ske senast vid första kurstillfället. Du kan betala via hemsidan eller vid plats. Dock måste betalning skett innan kursstart för att ha garanterad plats till kursen. Via hemsidan kan du välja att delbetala/avbetala/ eller betala med faktura, vilket du inte kan göra på plats.

 

ÅNGERRÄTT AV EN ONLINE ANMÄLAN
En anmälan till JUMP I MALMÖ AB är bindande. Du har dock rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du klart och tydligt meddela JUMP angående ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). OBS! Det är ej giltigt att avanmäla sig via telefon, i receptionen eller muntligen på annat vis, endast skriftliga avanmälningar godkännes. Du kan använda denna mall, men du måste inte använda den. Beslutet kan skickas till info@jump.se

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer JUMP återbetala dig erlagd ersättning för kurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske till ditt bankkonto, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du bett att få påbörja kursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

 

AVANMÄLAN AV EN ANMÄLAN PÅ PLATS
En undertecknad kursanmälan som lämnas i receptionen eller onlinebokning är bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan senast 14 dagar före kursstart, oavsett om din betalning erlagts eller ej. Avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart beviljas ej. Detta innebär att du är skyldig att erlägga full kurs- eller kortavgift för kurs(er), vip- eller drop-in kort. Detta då du upptagit en plats om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande senare än 14 dagar innan kursstart. Om du anmäler dig efter 14 dagar innan kursstart är anmälan direkt bindande och du har därmed ingen möjlighet till återbetalning vid avanmälning.
OBS! Det är ej giltigt att avanmäla sig via telefon, i receptionen eller muntligen på annat vis, endast skriftliga avanmälningar godkännes.
Det är din skyldighet att se till att brevet samt inbetalningen är oss tillhanda i tid.
När vi fått in din avanmälan skickar vi alltid en bekräftelse via e-mail.
Vänligen kontakta oss snarast om du ej fått en bekräftelse på din avanmälan.
Du är inte avanmäld förrän den skriftliga avanmälan, inbetalningen samt en bekräftelse från oss inkommit.

 

AVBRYTA KURSMEDVERKAN
Endast vid sjukdom styrkt med läkarintyg återbetalas den ej utnyttjade delen av avgiften, eller så långt sjukintyget gäller.

 

AVANMÄLAN PÅ GRUND AV SJUKDOM
Om du är sjuk längre än tre veckor (läkarintyg fordras) återbetalar JUMP den outnyttjade framförvarande delen av kursen.
Återbetalningsperioden räknas från den dag vi mottagit din skriftliga avbokning och hur långt intyget gäller. Vi återbetalar alltså inte den del av kursen som infallit innan din avbokning. Läkarintyget måste vara oss tillhanda inom en vecka efter avbokning. För övrigt gäller samma regler som under avanmälan. Läs mer under avanmälan ovan.

 

LOV OCH RÖDA DAGAR
Vi har uppehåll av kurserna under sport-, höstlov, valborg, etc.
Dock inte de kurser/Camps som specifikt är under skolloven.
Vi följer Malmö stads terminsplanering gällande skollov, studiedagar och annan skolledighet.

 

INSTÄLLDA KURSER/LEKTIONER
JUMP förbehåller sig rätten att ställa in kurser, evenemang och enstaka kurstillfällen på grund av för få anmälningar eller om en ledare t.ex. blivit sjuk och vi ej lyckats hitta en vikarie i tid. Ställs en kurs in en hel termin betalar du naturligtvis ingen avgift för denna. Om du hunnit betala in kursavgiften får du den återbetalad av JUMP. Vid inställt tillfälle återbetalas ingen summa för den gången utan tillfället tas igen i slutet av terminen. Det är din skyldighet att ange rätt mobilnummer/email för att få meddelande vid inställda kurstillfällen!

– Om du missar ett kurstillfälle kan du tyvärr inte ta igen det på någon annan dag/kurs.

KOM I TID
Vikten av att komma i tid vill vi betona av flera skäl. För sen ankomst medför avbrott som kan skapa irritation för de som redan finns på plats och osäkerhet hos den som är sen och värdefull lektionstid går till spillo.

BILD/VIDEO
Ni godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ eller grupp som t.ex. namn och bild/video publiceras på internet tillsammans med JUMP på hemsida, sociala medier eller i kursledarens plattformar.