Här kan du prova att hoppa på ett nytt sätt, och kan använda dig av “väggen” för att kastas tillbaka. Det kräver att du har bra balans, så börja försiktigt och öka lite efter vart.